برگه نمونه

افراد مختلف با نیاز های متنوعی اقدام به ترجمه می کنند. هر یک از این اشخصای و یا سازمان ها با توجه به نیاز های خود، اقدام به ترجمه و یا درخواست خدمات مناسب در زمینه ترجمه تخصصی می نمایند. به عنوان نمونه بازرگانان و صاحبان مشاغل تجاری به دنبال مترجمینی برای انجام ترجمه های مرتبط با بازرگانی وتجاری هستند. اساتید دانشگاه و همچنین دانشجویان به دنبال استفاده از خدمات ترجمه دانشجویی، ترجمه تخصصی متن، ترجمه مقالات، می باشند. در کنار این، سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی نیز به دنبال ترجمه مطالب وب سایتشان به زبان های دیگر هستند. 

شرکت های مختلف همواره به دنبال یافتن مترجمین حرفه ای و با تجربه بوده اند و این روند هیچگاه به پایان نرسیده است. یکی از مهم ترین و همچنین پر هزینه ترین اقدامات  افراد و مراکز مختلف، پیدا کردن و سپردن ترجمه به افراد با تجربه و متعهد است. نیاز است تا مترجمین مورد نظر علاوه بر فنون ترجمه با موضوعات تخصصی مورد نظر نیز آشنایی کاملی داشته باشند تا بتوانند با درک دقیق محتوای متون، آنها را به شیوه ای قابل فهم به زبان های دیگر ترجمه نمایند. مرکز ترجمه پارس با درک کامل این موضوع و اشراف به نیاز های ذکر شده با همکاری با مترجمین تخصصی در رشته ها و گرایش های مختلف فراید دشوار و سخت پیدا کردن مترجمین حرفه ای را کوتاه کرده و آماده پذیرش و همچنین ترجمه متون مورد نظر است. 

در حال حاضر با توجه به گستردگی حوزه ترجمه انگلیسی به فارسی و همچنین ترجمه فارسی به انگلیسی عمده فعالیت ما نیز در این زمینه متمرکز شده است و اکثر مترجمین ما نیز از سابقه بالایی در این زمینه بر خوردار هستند. با این حال، بخش دیگر از مترجمین فعال با ما نیز اشراف کاملی به سایر زبان ها دارند و در صورت نیاز می توانند همکاری های مناسبی داشته باشند.