نکته آموزشی هفته: استفاده از نرم افزار های ترجمه

نکته آموزشی هفته: استفاده از نرم افزار های ترجمه

نرم افزار های ترجمه

اگر گمان می کنید که نرم افزار های ترجمه با اتصال به بعضی از سرویس های ترجمه ماشینی می توانند جایگزین مترجمین حرفه ای را بگیرد، سخت در اشتباه هستید.. در حقیقت نرم افزار های کمک مترجم از ساختاری پیچیده و متنوع ساخته شده است. در حال حاضر اکثر مترجمین با تجربه از این نوع نرم افزار ها به صورت روزانه و برای انجام ترجمه های خود استفاده می کنند. با مطالعه این نوشته می توانید آشنایی بیشتری با نرم افزار های ترجمه به دست آورید و از اهمیت این نوع نرم افزار ها اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

نمونه اول : حافظه های ترجمه

حافظه های ترجمه در هماهنگی با پردازشگر های ورد اقدام به ذخیره سازی ترجمه های گذشته می نمایند. حافظه های ترجمه کارهای گذشته را هم از زبان مبدا و همچنین معادل آن را در زبان مقصد ذخیره می کنند. در طول زمان و با ذخیره پروژه های متعدد، پایگاه داده بزرگی متشکل از این قطعات ترجمه تشکیل می شود. با استفاده از این حافظه ها و در صورتی که مجددا بخشی مشابه در متون دیگر پدیدار شود، نرم افزار نمونه های ترجمه شده قبلی را به مترجم پیشنهاد می دهد. مترجم می تواند از این نمونه های پیشنهاد شده استفاده نماید و یا خود اقدام به ارائه نمونه جدیدی کند.

مزایا

  • کارایی مناسب تر که باعث افزایش سرعت برای انجام پروژه های مختلف خواهد شد
  • دقت بیشتر که از اشتباهات احتمالی مترجم پیشگیری خواهد کرد
  • هماهنگی بیشتر که باعث یک دست شدن متن خواهد شد و رضایت مشتریان نیز افزایش پیدا خواهد کرد

نمونه دوم: جمع آوری اصطلاحات

جمع آوری اصطلاحات از دیگر روش های پر کاربرد در میان مترجمین است. در این بخش نرم افزاری مشتریان و مترجمین در همکاری با هم اقدام به جمع آوری و دسته بندی اصطلاحات و همچنین لغت های رایج موجود در متون مورد نظر خواهند کرد. این بخش نرم افزاری به صورت مرتب به روزی رسانی خواهد شد و تغییرات مورد نظر در سبک و نوع اصطلاحات به وجود خواهد آمد.

مزایا

  • یکنواختی در پروژه های موجود
  • کاهش میران دوباره کاری و درست کردن اشتباهات موجود
  • هماهنگی برای استفاده با حافظه های ترجمه و کاهش هزینه های مشتریان

نوع سوم: ترجمه ماشینی

ترجمه ماشینی

رایج ترین و ساده ترین نوع نرم افزار های ترجمه که تقریبا همه با آن آشنا هستند، ترجمه ماشینی است. در حقیقت در تعدادی محدود از ترجمه های حرفه ای، مترجمین پیش نویسی از ترجمه خود را با استفاده از ترجمه ماشینی تهیه می کنند و پس از آن اقدام به ویرایش آن توسط مترجمین حرفه ای می نمایند.

مزایا

  • کاهش بسیار زیاد هزینه ها در پروژه های بزرگ
  • کاهش زمان مورد نیاز برای ترجمه
  • افزایش کیفیت ترجمه با آموزش و یادگیری نرم افزار

ابزار های کمک مترجم به مترجمین این امکان را فراهم می نمایند تا با استفاده از امکانات موجود در این نرم افزار ها کیفیت ترجمه ها را در زمانی بسیار کوتاه تر و با هزینه بسیار کمتر چند برابر نمایند. با استفاده از این نرم افزار ها درد سر ها کمتر خواهد شد و مشتریان منفعت بیشتری نیز به دست خواهند آورد.