شیوه های تقویت حافظه کوتاه مدت برای ترجمه شفاهی

شیوه های تقویت حافظه کوتاه مدت برای ترجمه شفاهی

مترجم شفاهی

آیا برای به خاطر آوردن کار های روزمره مجبورید تا برای خود یادداشت تهیه کنید؟ آیا نوع غذایی را که در شام و یا نهار مصرف می کنید، از یاد می برید؟ آیا در حین ترجمه شفاهی مطالب گفته شده از سوی سخنرانان به سادگی از خاطر شما پاک می شود؟ اگر با هر یک از این مسائل دست به گریبان هستید و قصد بر طرف کردن این مشکلات را دارید می توانید به مطالبی که در زیر آمده است توجه نمایید.

سه نوع حافظه وجود دارد که عبارت‌اند از حافظه احساسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. حافظه های احساسی عموما در اندام های حسی ذخیره می شوند و مدت دوام آنها کمتر از یک ثانیه است. عملکرد این حافظه به نوعی است که فقط اطلاعات را به اندام های حسی منتقل می کند. حافظه کوتاه مدت بین 15 تا 30 ثانیه دوام دارد. این زمان فقط برای ذخیره اطلاعات در حافظه های بلند مدت و یا برای به خاطر آوردن اطلاعات در همان زمان کافی است. حافظه های بلند مناسب ذخیره اطلاعات برای کل دوران زندگی است، هر چند در صورت عدم استفاده، ممکن است دیگر نتوانیم به بخشی از آنها دسترسی پیدا نماییم.

برای ترجمه شفاهی از حافظه کوتاه مدت استفاده می شود. در این پروسه اطلاعات دریافت شده با اطلاعات موجود در حافظه بلند مدت ارتباط برقرار می کند و سپس در روند ترجمه مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که حافظه بلند مدت برای تصحیح و ترجمه درست حیاتی است، نیازی به ذخیره تک تک کلمات در حافظه بلند مدت وجود ندارد. به جای آن مترجم شفاهی نیاز دارد تا از بخش های مهم موجود در اطلاعات ورودی برای تجزیه و تحلیل سخنان ترجمه شده در مراحل مختلف استفاده کند. علاوه بر این، مترجم می تواند با نکته برداری، قسمتی از حافظه کوتاه مدت خود را برای ذخیره سازی سایر عوامل مهم از قبیل احساسات موجود در زبان مورد استفاده قرار دهد.  در صورتی که مترجم شفاهی نتواند از حافظه کوتاه مدت خود به خوبی استفاده نماید، ممکن است مشکلاتی در ترجمه شفاهی روی دهد. در چنین حالتی ممکن است مترجم شفاهی با فراموش کردن بخش هایی مهم از سخنان، از کلمات دیگری برای ترجمه استفاده نماید. و در نتیجه درد سر های فراوانی را برای مخاطبین به وجود آورد.

برای بهبود عملکرد حافظه کوتاه مدت، پیشنهاد می شود تا از تمریناتی که در ادامه آمده است بهره مند شوید.

  • تکرار کلمات: جملات را به صورت کلمه به کلمه در زبان خود تکرار کنید. این کار را می توانید با یک کلمه آغاز و به مرور تعداد آنها را افزایش دهید.
  • تکرار جملات: به صورت کلمه به کلمه سخنان مخاطب خود را تکرار کنید. ولی هر بار تا زمانی که گوینده مکث می کنند صبر نمایید. از این تمرین می توانید برای تقویت ترجمه همزمان استفاده نمایید.
  • ترجمه کردن سخنان گوینده: این بار به جای تکرار کلمه به کلمه سخنان فرد مقابل، سعی کنید تا آنها را به شیوه ای دیگر بیان نمایید. با این کار می توانید مهارت خود را در تفسیر، ترجمه و بیان مجدد گفته های دیگران بالا ببرید. این شیوه از ملزومات موجود در ترجمه شفاهی است.