آیا اینترنت زبان ها را نابود می کند؟

گروهی از محققین بر این باورند که اینترنت عاملی مهم در نابودی زبان ها به حساب می آید.

نابودی

روند رو به رشدی برای دیجیتالی کردن تمامی مطالب موجود بر روی اینترنت وجود دارد. هدف از این کار دسترسی تمامی افراد به این نوع مطالب است. با این وجود، در نتیجه مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته است، محققین به این نتیجه رسیده اند که اینترنت ممکن است باعث نابودی زبان های بسیار فراوانی شود. سرعتی که زبان های مختلف در حال نابودی هستند تاکنون مشابه ای نداشته است و در حقیقت این روند خطرناک به نظر می رسد. به ادعای بعضی از متخصصین، می توان اینترنت را در این زمینه مقصر دانست.

نابودی زبان ها مبحث جدیدی نیست. همانطوری که زبان های جدید به وجود می آیند، زبان های قبلی نیز نابود می شوند. زبان ها زمانی نابود می شوند که کاربران آنها سراغ استفاده از زبان های رایج در سایر جوامع می روند. عوامل درونی و برونی بسیار متعددی برای این موضوع وجود دارد. که از میان آنها می توان به عوامل نظامی، اقتصادی، دینی و یا فرهنگی اشاره کرد. گروهی از زبان ها هم به علت دید بد کاربران همان زبان نسبت به استفاده و یا تمایل مشترک کاربران برای تغییر روش کاربرد آن نابود می شوند.

روند حذف زبان ها کاملا طبیعی است. ولی در حال حاضر، سرعت نابودی زبان ها در حال افزایش می باشد. بر طبق مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته، محققین به این نتیجه رسیده اند که تنها در حدود 250 زبان به خوبی از طریق شبکه جهانی اینترنت گسترش یافته اند. در این میان 140 زبان دیگر در خطوط مرزی این نقشه قرار گرفته اند. محققان بر این باورند که از میان 7000 زبان دیگر موجود، تنها در حدود 2500 زبان باقی خواهند ماند. دلیل آن هم ترجیح دادن استفاده و ارتباط از طریق زبان های رایج و مرسوم موجود در سطح اینترنت است.

محققان سایت ویکی‌پدیا را به عنوان یکی از منابع تشخیص زبان های باقی مانده در اینترنت معرفی می کنند. کاربران می توانند از طریق ویکی‌پدیا اقدام به تولید و انتشار مطالب مختلف به زبان خود به صورت آنلاین نمایند. ولی بخش اعظمی از زبان های موجود فعالیتی در ویکی‌پدیا ندارند. نمی توان این طور ادعا کرد که این زبان ها زنده نخواهند ماند، بلکه اکثر متکلمین، از سایر زبان ها برای ارتباط در اینترنت استفاده می کنند. علاوه بر این، بسیاری از زبان ها حالت نوشتاری ندارند. همین عامل در نهایت باعث نابودی آنها خواهد شد.

هر چند اینترنت ممکن است موجب نابودی و حذف بسیاری از زبان ها شود، ولی از سوی دیگر می تواند موقعیت های فراوانی را نیز برای ذخیره و نگه داری اطلاعات مرتبط با بسیاری از زبان ها فراهم نماید. اگرچه این زبان ها ممکن است در نهایت منقرض شوند، ولی در نهایت و از طریق دیجیتالی کردن آنها می توان آنها را حفظ و نشانه هایی از این زبان ها را از طریق اینترنت به دست آورد.