دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 1 2 3 4

دانلود آزمون ها و تست های Four corners 4 3 2 1 (فورکرنرز 4 3 2 1)

fourcorners

از کتاب های معروف آموزش زبان انگلیسی مجموعه فورکرنرز است. این کتاب ها مجموعا متشکل از چهار عنوان است که با نام های 1 تا 4 شناخته می شوند. علاقه مندان و زبان آموزان می توانند آزمون های مورد نیاز خود را از کتاب های مختلف از این بخش دانلود و تهیه کنند.

آزمون ها و سوالات موجود در سایت دهکده زبان بخش های مختلف کتاب های فورکرنرز را پوشش می دهند. علاقه مندان می توانند سوالات مورد نیاز خود را با توجه به ترکیب بندی موجود در سایت دانلود و تهیه کنند. سوالات از بخش های مختلف سایت برای سنجش بهتر زبان آموزان تهیه و در سایت قرار داده شده است.

این سوالات می تواند به صورت دقیقی میزان فراگیری و یادگیری زبان آموزان را مورد سنجش قرار دهد. این سوالات با استفاده از استاندارد های مشخص شده از سوی انتشارات کمبریج تالیف و تهیه شده است. در صورت نیاز به این سوالات و با توجه به نیاز علاقه مندان می توانید نمونه های مشخص شده را دانلود نمایید.

سوالاتی که دراین بخش قرار داده شده است با توجه به ترم بندی های آموزشگاه ها و زبانکده های موجود تهیه شده است. در صورت نیاز به سایر نمونه ها نیز می توانید از بخش پشتیبانی سایت استفاده کنید.

برای دانلود سوالات هر کتاب به لینک های مشخص شده مراجعه کنید.

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 1

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 2

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 4