ترجمه را به صورت دقیق تری درک کنیم

به منظور درک مفهوم ترجمه با شیوه ای کاربردی تر و قابل فهم تر، می توان با تعریفی از جرج استینر آغاز کرد. او در کتاب معروف خود با نام ” پس از بابل” در مورد مفهوم ترجمه چنین گفته است: ” در هر عملی که به ارتباط نیاز داشته باشد، فعالیت ترجمه نیز دخیل است.”

در بعد وسیع تر، اکثر محققین بر این باورند که ما همواره و در فرایند های مختلف با ترجمه سر و کار داریم. بعنوان مثال، در سخنرانی ها، برداشت ها، بیان ایده ها، حرکات دست و صورت، تعابیر و همچنین تفاسیر ما و سایر عوامل مشابه همگی از دستاورد های ترجمه استفاده می کنیم. در صورتی که دقت بیشتری در این زمینه داشته باشید، درک خواهید کرد که تمامی فعالیت ها و کار های روزانه ما به نوعی با ترجمه ارتباط دارند. در حقیقت تعبیر ها و همچنین تفاسیر موجود در هنر های مختلف از جمله موسیقی، هنر و یا حتی توانایی های گفتاری ما نیز به نوعی با ترجمه مرتبط هستند. در گفتگو با سایر افراد ما عموماً از حرکات دست و صورت خود برای ارتباط استفاده می کنیم. در چنین شرایطی برای درک بهتر نظر مخاطبین، بهتر است تا به چنین حرکاتی توجه کنیم تا بتوانیم موضوع را به صورت دقیق تری درک نماییم. گروهی دیگر از هنرمندان یعنی بازیگران سینما نیز منظور خود را از طریق حرکات و ژست های مختلف ترجمه و اجرا می نمایند. رهبر ارکست، روح ارکستر را برای موسیقیدان ها ترجمه و بیان می کند پیانیست ها نیز با خواندن نت های پیانو آن ها را ترجمه و اجرا می نمایند. موسیقیدان ها با خواندن نت های روی برگه، به نوعی در فرایند ترجمه دخیل هستند.

وضعیت مشابه ای در میان نویسندگان، هنرمندان، آهنگ سازان در فضا های مختلف و چند رسانه ای وجود دارد. این افراد نیز منظور و هدفشان را با روش های مرتبط با خودشان به مخاطبین منتقل می نمایند. علاوه بر این دسته ای از ترجمه ها نیز از یک رسانه به رسانه دیگری تبدیل می شود که از این میان می توان به تبدیل شدن رمان به فیلم، موسیقی به تصاویر چند بعدی و همچنین سایر فعالیت های بشری که به نوعی با ترجمه دخیل هستند اشاره کرد.

پرسش در مورد ماهیت ترجمه به سرعت باعث ایجاد سؤالات دیگری از قبیل اهمیت ترجمه خواهد شد. گراسمن در کتابی راجع به “چرایی اهمیت ترجمه” به صورت دقیق تری این موضوع را بررسی کرده است که در ادامه می توانید نقل قول هایی را در این زمینه از کتاب مورد نظر مشاهده نمایید:

از ترجمه به عنوان توانایی انسان در واکاوی ادبیات، احساسات و اندیشه بشری در میان جوامع و دوران مختلف یاد می شود. با استفاده از ترجمه می توان تفکرات زبان های بیگانه را در میان افراد آشنا منتقل نماییم و در کنار این موضوع به سوی دنیای خارج از خود، سو برداشت ها و همچنین پیش داوری های خود حرکت نماییم. ترجمه از عوامل اساسی برای گسترش و بسط جهان پیرامون ما و همچنین دستیابی به آگاهی در سطوح بسیار عمیق استفاده می شود.