دانلود نمونه سوالات بیگ انگلیش 1

دانلود آزمون ها و تست های Big English 1

big English 1

مجموعه کتاب های بیگ انگلیش به صورت متفاوتی زبان انگلیسی را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد. در نوشته موجود امکان تهیه و دانلود آزمون ها و نمونه سوالات بیگ انگلیش 1 از طریق سایت دهکده زبان وجود دارد.

هر یک از کتاب های بیگ انگلیش متشکل از 9 درس است و هر کتاب عموما در سه ترم تدریس می شود. سوالات موجود در این بخش نیز بر همین مبنا تهیه شده و در اختیار زبان آموزان و علاقه مندان قرار می گیرد.

سوالات بیگ انگلیش 1 به صورت درس به درس و همچنین برای پایان ترم در نظر گرفته شده است. آزمون های فاینال از سه درس برای پایان ترم در نظر گرفته می شود و آزمون های درس به درس برای میان ترم و تمرین بیشتر زبان آموزان مورد استفاده قرار می گرد.

جهت دانلود نمونه های مورد نظر می توانید با مراجعه به لینک های زیر از نمونه های موجود استفاده نمایید.

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 1 درس 2

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 1 درس 4

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 1 درس 7

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 1 درس 9