دانلود نمونه سوالات بیگ انگلیش 2

دانلود آزمون ها و تست های Big English 2

big 2

از کتاب ها و مجموعه های شناخته شده آموزش زبان انگلیسی، کتاب های بیگ انگلیش است. نمونه سوالات دومین کتاب از این مجموعه در سایت دهکده زبان قرار گرفته است.

کتاب های بیگ انگلیش متشکل از 6 جلد است. برای سایر کتاب ها در قبل نمونه سوالات مرتبط قرار داده شده است. در مطلب جاری علاقه مندان می توانند نمونه سوالات دومین کتاب از این مجموعه را برای استفاده و دانلود تهیه نمایند.

هر یک از کتاب های مجموعه بیگ انگلیش متشکل از 9 درس است. این کتاب ها عموما در سه ترم تدریس می شوند. و در هر ترم سه درس قرار گرفته است. جهت دانلود سوالات مورد نیاز خود می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 2 درس 1

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 2 درس 2

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 2 درس 3

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 2 درس 4

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 2 درس 5

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 2 درس 6

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 2 درس 7

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 2 درس 8

دانلود نمونه سوالات رایگان بیگ انگلیش 2 درس 9