ترجمه آهنگ تایتانیک (My Heart Will Go On) اثر Celine Dion

ترجمه ترانه تایتانیک My Heart Will Go On از سلین دیون

Celine dion

سلین دیون (Céline Marie Claudette Dion) متولد 30 مارس 1968 در کانادا است. یکی از دلایل شهرت او تسلط بالا بر صدا و رسا بودن آواز او است. آلبوم های سلین دیون بیشترین فروش را در کانادا و همچنین در میان آلبوم های فرانسوی زبان داشته است. او در سبک های مختلفی از جمله پاپ، راک و همچنین موسیقی کلاسیک داشته است. در نوشته جاری ترجمه یکی از بهترین ترانه های ماندگار او با نام My Heart Will Go On را در اختیار شما مخاطبین قرار داده ایم. امیدوارم لذت ببرید.

نام آهنگ : My Heart Will Go On

Every night in my dreams, I see you, I feel you

هر شب در خواب می بینمت و احساست می کنم

That is how I know you go on

به همین دلیله که می دونم تو هستی

Far across the distance and spaces between us

در دور دست ها و در بین فاصل های موجود میان من و تو

You have come to show you go on

نشان داده ای که پایدار هستی

Near, far, wherever you are

چه نزدیک و یا دور و هر جایی که هستی

I believe that the heart does go on

می دونم که قلب همچنان استوار می ماند

Once more you open the door

مجدد در رو باز کن

And you’re here in my heart

و همچنان در قلبم هستی

And my heart will go on and on

و قلبم همچنان استوار هست

Love can touch us one time and last for a lifetime

عشق می تونه با یک بار لمس کردن ما برای همیشه جاوید باشه

And never let go till we’re gone

تا وقتی که باقی هستم اونم بمونه

Love was when I loved you

زمانی که عاشقت بودم عشق هم بود

One true time I hold too

من تو رو در زمان واقعی هم داشتم

In my life we’ll always go on

در زندگی ما همچنان جریان داریم

Near, far, wherever you are

چه دور باشی چه نزدیک و یا هر جا باشی

I believe that the heart does go on

می دونم که قلب ما همچنان پایدار است

Once more you open the door

مجدد در رو باز می کنی

And you’re here in my heart

و در قلبم می مونی

And my heart will go on and on

قلبم همچنان زندده خواهد ماند

You’re here, There’s nothing I fear

تو اینجا هستی و جای هیچ ترسی نیست.

And I know that my heart will go on

و می دونم قلبم استوار خواهد ماند

We’ll stay forever this way

و همیشه به همین صورت خواهم ماند

You are safe in my heart

در قلبم امنیت داری

And my heart will go on and on

و قلبم همیشه پایدار و استوار خواهد ماند