آشنایی با ترجمه رسمی در ایران و خارج از ایران

ترجمه رسمی چیست؟

ترجمه رسمی

از ترجمه رسمی با عناوین و نام های مختلفی یاد می شود. در کشور های دیگر این نوع ترجمه با عنوان sworn translation، ترجمه رسمی و یا certified translation یاد می شود. این نوع ترجمه عموما برای ارائه به نهاد های رسمی و دولتی تهیه می شود. بسیاری از مراکز دولتی از قبیل دادگاه ها، نهاد های مختلف و وزارت  خانه ها از ترجمه رسمی برای تایید متون مختلف، قراردادها و یا اسناد تحصیلی استفاده می کنند. هنگامی که ترجمه ها توسط مهر رسمی تایید و همچنین توسط مترجم رسمی امضا شده باشد، به آنها ترجمه رسمی می گویند. ارزش اعتباری این نوع ترجمه ها برابر با سند اصلی ترجمه شده است.

در سرتاسر جهان برای ارائه اسناد به مراکز رسمی از ترجمه های رسمی نیز استفاده می شود. این موارد شامل اسناد محضری، گواهی تولد، سند ازدواج، طلاق، گواهی فوت، رای دادگاه، مدارک تحصیلی و یا سایر مدارک مرتبط است.

در بعضی از کشور ها همانند اسپانیا، مترجمین رسمی توسط وزارت امور خارجه تعیین و معرفی می شوند. این انتخاب توسط قوانین وضع شده در این کشور صورت می گیرد.

در ایران آزمون ترجمه رسمی توسط قوه قضاییه برگزار می شود و مترجمین پس از بررسی صلاحیت توسط وزارت اطلاعات این اجازه را دریافت می کنند. مترجم رسمی در اسپانیا از سه شیوه می تواند این کار را انجام دهد. از طریق موسسات موجود در کشور های حوزه اتحادیه اروپا و یا با تحصیل در رشته مترجمی در اسپانیا و یا خارج از این کشور. برای نمونه آخر نیاز است تا فارغ التحصیل این رشته نشان دهد که تمامی دوره های مورد نیاز برای این رشته را سپری کرده باشد. علاوه بر این دوره ها، مترجم مذکور باید دوره های مرتبط با روند ترجمه رسمی را نیز بگذراند.

این دوره ها شامل 24 واحد برای ترجمه کتبی رسمی و همچنین 14 واحد برای ترجمه شفاهی است. هر چند به نظر می رسد که به تدریج از اهمیت این دوره ها نیز کاسته خواهد شد.

در صورت نیاز به ترجمه رسمی می توانید به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کنید.