ترجمه آهنگ Dance Me To The End Of Love اثر Leonard Cohen

ترجمه آهنگ Dance Me To The End Of Love اثر Leonard Cohen

Dance Me To The End Of Love

Dance Me To The End Of Love آهنگی معروف که در سال 1984 توسط لئونارد کوهن به صورت رسمی معرفی شد. این آهنگ اولین بار توسط این خواننده از طریق آلبوم Various Positions در سال 1984 در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. پس از تولید، بسیاری از خوانندگان دیگر نیز از روش او پیروی کردند. در سال 2009 گروهی از افراد، این آهنگ را به عنوان سبکی استاندارد در نظر گرفتند. در این قسمت می توانتد ترجمه این آهنگ را مشاهده نمایید.

 

ترجمه Dance Me To The End Of Love

Dance Me To The End Of Love

تا آخر عشق با من برقص

 

La la la la la la…

Dance me to your beauty with a burning violin

با صدای سوزناک ویولن و زیبایی خود با من برقص

Dance me through the panic till I’m gathered safely in

برای پایان دادن به ترس و رسیدن به امنیت با من برقص

Lift me like an olive branch and be my homeward dove

همانند شاخه زیتون مرا بلند کن و همانند پرنده من به خانه برگرد

Dance me to the end of love

Dance me to the end of love

تا آخر عشق با من برقص

Oh let me see your beauty when the witnesses are gone

وقتی همه رفتند، زیباییت را برای من آشکار کن

Let me feel you moving like they do in Babylon

میخواهم زیباییت را همانند افرادی که در بابل مشاهده کردند، ببینم

Show me slowly what I only know the limits of

به آرامی چیز هایی که فقط تا مرز آنها را میدانم، به من نشان بده

Dance me to the end of love

Dance me to the end of love

تا آخر عشق با من برقص

Dance me to the wedding now, dance me on and on

تا مراسم ازدواج با من برقص، بارها با من برقص

Dance me very tenderly and dance me very long

با نرمی و مدت طولانی با من برقص

We’re both of us beneath our love, we’re both of us above

هر دوی ما تحت تاثیر عشق هستیم، هر دوی ما تحت عشق هستیم.

Dance me to the end of love

Dance me to the end of love

تا آخر عشق با من برقص

Dance me to the children who are asking to be born

با من برقص تا زمان تولد کودکانی که منتظر ورود به این دنیا هستند

Dance me through the curtains that our kisses have outworn

با من برقص در میان پرده هایی که مدت ها شاهد بوسه های مان بوده اند

Raise a tent of shelter now, though every thread is torn

برای سرپناه خیمه ای بر پا کن، گرچه تار و پود آن پوسیده است

Dance me to the end of love

تا آخر عشق با من برقص

La la la la la la…

Dance me to your beauty with a burning violin

با صدای سوزناک ویولن و زیبایی خود با من برقص

Dance me through the panic till I’m gathered safely in

برای پایان دادن به ترس و رسیدن به امنیت با من برقص

Touch me with your naked hand or touch me with your glove

با دست های برهنه و یا با دستکش هایت مرا لمس کن

Dance me to the end of love

تا آخر عشق با من برقص

Dance me to the end of love

Dance me to the end of love

تا آخر عشق با من برقص

La la la la la la…