بهترین سن برای فراگیری زبان های خارجی

آشنایی با بهترین سن برای یادگیری زبان های خارجی

زبان های خارجی

آیا دوست دارید تا فرزندان شما چند زبانه باشند؟ و یا می خواهید که زبان های جدید فرا گیرید؟ آیا تصور می کنید که سن شما برای یادگیری بالا رفته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به سوالات ممکن است از خود بپرسید که بهترین سن برای یادگیری زبان انگلیسی چه سنی است؟ محققان پژوهش های گسترده ای در این زمینه انجام داده اند ولی تاکنون نتوانسته اند به نتیجه ای قاطع در این زمینه دست پیدا کنند؟ ولی اکثریت آنها بر این باور هستند که هر چه زودتر این روند را آغاز نماییم بهتر است.

شیوه فراگیری زبان انگلیسی

هر چه سریع تر فرایند یادگیری زبان انگلیسی را شروع کنیم، بهتر است. ولی دلیل این موضوع چیست؟ دلیل این موضوع ارتباط به شیوه فراگیری و یادگیری زبان در سنین کودکی و بزرگسالی دارد.

در سنین کودکی، ذهن انسان تمایل دارد تا زبان را به صورت طبیعی و به صورت طبیعی فرا گیرد. در سنین کودکی فقط از طریق شنیدن می توانیم ساختار های گرامری موجود در زبان انگلیسی را درک کنیم. کودکانی که در خانه های چند زبانه رشد می کنند می توانند گرامر و همچنین لغات مختلف را همان طوری که می شوند، فرا گیرند و علاوه بر این، در موقعیت های مختلف از زبان های مورد نیاز خود استفاده کنند.

هر چقدر که سن انسان بالاتر روند، این قابلیت آنها کاهش پیدا می کند. برای بسیاری از انسان ها در سنین بالاتر، یادگیری زبان برابر است با یادگیری و حفظ کردن ساختار های گرامری. علاوه بر این، ما عموما در سنین بالاتر توانایی خود را در شنیدن و همچنین کپی کردن صداها در زبان های دیگر از دست می دهیم.

به همین دلیل دوران کودکی از دوره های با اهمیت برای یادگیری زبان انگلیسی است.

بهترین دوره یادگیری زبان انگلیسی طبق اظهارات پژوهشگران

محققین بسیار زیادی پژوهش هایی در مورد  تعیین بهترین سن برای یادگیری زبان های خارجی را انجام داده اند. این محققین نتایج متنوعی در این زمینه به دست آورده اند.

به عنوان مثال در یکی از آخرین تحقیقات انجام شده، محققین به این نتیجه رسیدند که دوران حیاتی و مهم برای یادگیری زبان انگلیسی تا سنین 18 سالگی است. و پس از پایان این دوران، قدرت فراگیری زبان های خارجی نیز کاهش می یابد. به همین دلیل بهترین سن برای شروع فرایند یادگیری زبان انگلیسی در سن 10 سالگی است.

در نتیجه تحقیقات دیگری که در گذشته های دور تر صورت گرفت، محققین به این نتیجه رسیده اند که بهترین زمان برای فراگیری زبان های خارجی تا سن 7 سالگی به پایان می رسد.

تحقیقات دیگری که در سال 2017 صورت گرفت، محققین به این نتیجه رسیدند که کودکان در سنین 7 ماه تا 3 سال به خوبی زبان انگلیسی را در کنار زبان اسپانیایی فراگرفتند. آموزش این کودکان از طریق بازی های مختلف به مدت یک ساعت در روز انجام شد.

آیا سن شما به اندازه زیادی بالا رفته است و توانایی فراگیری زبان انگلیسی را از دست داده اید؟

هیچ یک از تحقیقات بالا نمی تواند مانع از یادگیری زبان انگلیسی در سنین بالاتر شود. مهم نیست که چند سال هستید، ولی هیچ وقت برای یادگیری زبان دیر نیست. به دلیل اینکه ذهن شما توانایی و قابلیت اولیه را از دست داده است، نیاز است تا تمرینات بیشتری انجام دهید. علاوه بر این، باید سعی بیشتری در فراگیری ساختار های زبانی و شیوه تلفظ صحیح در زبان های دیگر صورت گیرد.

با این حال، در صورتی که هنوز هم برای یادگیری زبان های خارجی مشکل دارید، می توانید از مترجمین شفاهی و کتبی استفاده نمایید. در مرکز خدمات ترجمه پارس ما از مترجمینی حرفه ای و با تخصص بالا جهت ترجمه استفاده می نماییم.