دانلود نمونه سوالات فمیلی اند فرندز استارتر

دانلود آزمون ها و تست های Family and friends starter

Family starter

اولین کتاب از مجموعه فمیلی اند فرندز با عنوان استارتر شناخته می شود. این کتاب در اکثر آموزشگاه های زبان انگلیسی به عنوان پیش نیاز مجموعه فمیلی اند فرندز از این کتاب استفاده می کنند. در این نوشته نمونه سوالات فمیلی اند فرندز استارتر برای دانلود قرار داده شده است.

ادامه خواندن دانلود نمونه سوالات فمیلی اند فرندز استارتر