دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 4 (Fourcorners 4)

دانلود آزمون ها و تست های Four corners 4

Fourcorners-4

از مجموعه های پرکاربرد آموزش زبان انگلیسی کتاب های فورکرنرز است. این مجموعه در چهار جلد منتشر شده است. علاقه مندان می توانند آزمون ها و تست های آخرین کتاب از مجموعه فورکرنرز را با نام فورکرنرز 4 از این طریق دانلود کنید.

کتاب های آموزش مکالمه زبان انگلیسی فورکرنرز به صورت مرحله به مرحله زبان آموزان را با مطالب مورد نیاز آموزشی مکالمه زبان انگلیسی آشنا می کنند. این مجموعه به صورت کل از چهار کتاب تشکیل شده و هر کتاب نیز متشکل از دوازده درس است.

آموزشگاه های زبان انگلیسی عموما هر کتاب را در سه ترم تدریس می کنند. با این وجود، هر آموزشگاه زبان انگلیسی نیز می تواند سیاست مخصوص به خود را در این زمینه داشته باشد. آزمون های موجود در سایت دهکده زبان نیز بر اساس نیاز های آموزشگاه های زبان تهیه و منتشر می شود.

جهت دانلود و استفاده از آزمون ها و نمونه سوالات مورد نیاز خود از لینک های زیر استفاده نمایید.

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 1

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 2

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 3

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 4

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 5

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 6

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 7

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 8

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 9

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 10

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 11

دانلود نمونه سوالات رایگان فورکرنرز 4 درس 12