6 ویژگی مترجمین شفاهی برجسته

6 نمونه از ویژگی های مترجمین شفاهی برجسته

مترجمین شفاهی

در حالی که ترجمه متن انتقال مفاهیم از زبان مبدا به زبان مقصد را در بر می گیرد. مترجمین شفاهی وظیفه انتقال گفته ها را از یک زبان به زبان دیگر بر عهده دارند. در چنین حالتی مترجمین عموما اقدام به انتقال مفاهیم در حین صحبت از زبان انگلیسی به زبان فارسی و یا بر عکس می نمایند. هدف از انجام این کار ایجاد ارتباط در میان افراد مختلف با زبان های متفاوت است. ترجمه شفاهی می تواند به صورت رو در رو، از طریق تلفن و یا سایر شیوه های ارتباطی باشد. ترجمه شفاهی شامل انتقال گفته ها از یک زبان به زبان دیگر و با هدف ایجاد ارتباط در میان افراد مختلف است.

6 ویژگی که مترجمین شفاهی خوب از آن برخوردار هستند

ترجمه خوب فراتر از فقط درک محتویات موجود در زبان است. برای اینکه بتوانید در گروه مترجمین برجسته قرار بگیرید، نیاز است تا از ویژگی های زیر برخوردار باشید:

  • با دقت بسیار گوش دهید: یکی از وظایف مترجمین شفاهی درک تمامی کلمات، نیت گوینده و همچنین تمامی مفاهیم موجود در سخنان گوینده است. مترجمین وظیفه دارند تا مفهوم پیام را به صورت کامل درک نمایند و سپس همان پیام را بدون کم و یا زیاد کردن به زبان دیگر منتقل کند.
  • از مهارت های حسی، حرکتی و شناختی بالایی برخوردار باشد: باید از تمامی این مهارت ها به منظور ارتباط بهتر نه تنها در درک مفاهیم کلمات، بلکه در درک اصطلاحات نیز مورد استفاده قرار گیرد. همه این کار ها باید در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرند.
  • از دامنه لغات قابل قبولی برخوردار باشد: به علت اینکه مترجمین شفاهی به صورت همزمان اقدام به ترجمه می کنند، به ندرت پیش می آید که بتوانند از دیکشنری های خود استفاده کنند. به همین دلیل نیاز است تا مترجمین شفاهی برجسته از دامنه لغت خوبی برخوردار باشند و علاوه بر این، در مورد موضوع مورد بحث، اصطلاحات تخصصی و سایر مطالب مرتبط با آن اطلاعاتی را در اختیار داشته باشند.
  • از اطلاعات فرهنگی مناسبی برخوردار باشد: همانطوری که نیاز است مترجم از اطلاعات تخصصی مناسبی راجع به موضوعات مورد بحث برخوردار باشد، نیاز است تا مترجمین شفاهی اطلاعات مناسبی در مورد فرهنگ زبان مقصد در اختیار داشته باشد. در صورتی که اطلاعات فرهنگی در یک زبان بیان شد، مترجمین شفاهی قادر هستند تا به صورت کامل این نوع اطلاعات را به شیوه درست و برای درک مخاطب به زبان دیگر منتقل نماید.
  • در مواجهه با شرایط دشوار، استرس خود را کنترل و آرامش خود را حفظ کنید: همه افراد به یک صورت و واضح صحبت نمی کنند و به همین دلیل داشتن لهجه گاهی اوقات می تواند مشکلاتی را در درک مترجمین به وجود آورد. به همین دلیل نیاز است تا مترجمین آرامش خود را در چنین شرایطی حفظ کنند و شرایط را به صورت درستی مدیریت نمایند.
  • انعطاف پذیری در شرایط دشوار: مترجمین پزشکی و یا مترجمین حقوقی عموما با صحنه ها و شرایط ناگواری مواجه می شوند. مشاهده دادگاه های قتل، مشاهده شرایط اورژانسی و یا حتی مرگ از نمونه های رایج در این نوع ترجمه ها است. به همین دلیل نیاز است تا کنترل و دقت بیشتری در این شرایط صورت گیرد.

در بالا فقط تعداد محدودی از شرایط مترجمین شفاهی بیان شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از سایر مقاله های موجود در سایت استفاده نمایید.