ترجمه آهنگ let me love you از Justin Bieber با همکاری DJ Snake

ترجمه آهنگ let me love you از justin bieber با همکاری DJ Snake

 ترجمه آهنگ let me love you از justin bieber با همکاری DJ Snake

Let Me Love You  نام آهنگی است که در نتیجه همکاری دی جی اسنیک (DJ Snake) و همچنین جاستین بیبر با استفاده از موسیقی الکترونیکی ساخته شده است. این آهنگ در 5 آگوست 2016 به صورت رسمی و به عنوان سومین عنوان از آلبوم Encore معرفی شد. خواننده این آهنگ متن ترانه خود را در همکاری با اندرو وات، الکساندر تامپوسی و برایان لی تولید کرده است. در این نوشته می توانید ترجمه متن آهنگ به همراه متن انگلیسی آن را مشاهده نمایید.

 

 

I used to believe

قبلا فکر می کردم

 

We were burnin’ on the edge of somethin’ beautiful

که همه ما در لبه چیز های زیبا می سوزیم

Somethin’ beautiful

چیز های زیبا

Sellin’ a dream

دنبال رویا هامون بودیم

Smoke and mirrors keep us waitin’ on a miracle

آینه ها و دود ما رو در انتظار معجزه نگه می داشت

On a miracle

منتظر معجزه

 

Say, go through the darkest of days

مثلا از میان روز های تاریک

Heaven’s a heartbreak away

بهشت دلشکسته عبور کنیم

Never let you go, never let me down

اصلا فکر رفتن رو نداشته باش، من رو هم ناراحت نکن

Oh, it’s been a hell of a ride

وای، عجب مسیر سختیه

 

Driving the edge of a knife

مثل رانندگی روی لبه تیغ هست

Never let you go, never let me down

اصلا فکر رفتن رو نداشته باش، من رو هم ناراحت نکن

 

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو ، نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم نه نه نه

Let me love you

بزار عشقت باشم

Let me love you

بزار عشقت باشم

 

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو ، نه نه نه

 

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

Let me love you

بزار عشقت باشم

 

Let me love you

بزار عشقت باشم

 

Oh baby, baby

ای عشقم، عشقم

 

 

Don’t fall asleep

خواب نشو

At the wheel, we’ve got a million miles ahead of us

هنوز مسیر خیلی طولانی برای رسیدن به مقصد در پیش داریم

Miles ahead of us

 

خیلی طولانی هست

 

All that we need

تنها چیزی که میخایم

Is a rude awakening to know we’re good enough

مسیری هست که متوجه بشیم به اندازه کافی خوب هستیم

 

Know we’re good enough

بدونیم خوبیم

 

Say, go through the darkest of days

مثلا از میان روز های تاریک

 

Heaven’s a heartbreak away

بهشت دلشکسته عبور کنیم

 

Never let you go, never let me down

اصلا فکر رفتن رو نداشته باش، من رو هم ناراحت نکن

 

Oh, it’s been a hell of a ride

وای، عجب مسیر سختیه

 

Driving the edge of a knife

مثل رانندگی روی لبه تیغ هست

 

Never let you go, never let me down

اصلا فکر رفتن رو نداشته باش، من رو هم ناراحت نکن

 

 

 

 

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو ، نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

 

Let me love you

 

بزار عشقت بشم

Let me love you

بزار عشقت بشم

 

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو ، نه نه نه

 

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

 

Let me love you

بزار عشقت بشم

 

Let me love you

 

بزار عاشقت باشم

Oh baby, baby

ای عشقم عشقم

 

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو ، نه نه نه

 

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

Let me love you

 

بزار عشقت باشم

Let me love you

بزار عشقت باشم

 

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

Let me love you

 

بزار عشقت بشم

Let me love you

 

بزار عشقت بشم

Oh baby, baby

 

ای عشقم عشقم