ترجمه آهنگ in the end از گروه Linkin Park

ترجمه آهنگ in the end از گروه Linkin Park

in the end از گروه Linkin Park

In the End یکی از اهنگ های معروف گروه آمریکایی شناخته شده Linkin Park است. این آهنگ هشتمین ترانه از آلبومی با نام Hybrid Theory است و در 9 ماه اکتبر 2001 در اختیار علاقه مندان این گروه قرار گرفت. In the End از آهنگ های معروف و به یاد ماندنی این گروه است. در اجراهای زنده این گروه، ترانه In the End رکورد بیشترین اجرا را به خود اختصاص داده است. در این قسمت می توانید ترجمه این آهنگ به همراه متن اصلی آن را مشاهده نمایید.

It starts with one

شروعش با یک است

All I know

میدونم که

It’s so unreal

اصلا واقعی نیست

 

 

Watch you go

در حالی که میری بهت نگاه می کنم

I tried so hard

خیلی سعی و تلاش کردم

And got so far

و به جاهایی هم رسیدم

But in the end

ولی آخرش

It doesn’t even matter

اصلا اهمیتی نداشت

I had to fall

باید میخوردم زمین

To lose it all

تا همه چیز از دستم بره

But in the end

ولی در نهایت

It doesn’t even matter

اصلا اهمیتی نداشت

One thing, I don’t know why

واقعا متوجه نمیشم

It doesn’t even matter how hard you try

اصلا مهم نیست چقدر تلاش می کنی

Keep that in mind I designed this rhyme

همیشه به خاطر داشته باش من این شعر رو

To remind myself of a time when I tried so hard

برای یادآوری مشکلاتی که داشتم و تلاش هایی که انجام دادم طراحی کردم

In spite of the way you were mocking me

هرچند که در این راه تو مسخرم می کردی

Acting like I was part of your property

و نشون می دادی که من بخشی از داشته های تو هستم

Remembering all the times you fought with me

همش زمانی که با من بحث می کردی تو ذهنم میاد

I’m surprised, it got so far

از اینکه ادامه دار می شد خیلی تعجب می کنم

Things aren’t the way they were before

شرایط دیگه مثل قبل نیست

You wouldn’t even recognize me anymore

تو دیگه اصلا من رو نمیشناسی

Not that you wouldn’t knew me back then

نه اینکه تو من رو قبلا نمیشناختی

But it all comes back to me in the end

ولی همه مسائل در انتها به من میرسه

You kept everything inside

همه چیز رو پیش خودت نگه داشتی

And even though I tried

من خودم خیلی سعی کردم

It all fell apart

ولی همه چیز به هم ریخت

What it meant to me will eventually

مفهومی که برام مهم بود در نهایت

It doesn’t even matter

دیگه مهم نیست

 

 

Be a memory of a time when I-

در خاطره ها باش چون

I tried so hard

من خیلی سعی کردم

And got so far

و جلو رفتم

But in the end

ولی در نهایت

It doesn’t even matter

اصلا مهم نیست

I had to fall

باید میخوردم زمین

To lose it all

و همه چیز از دستم می رفت

But in the end

ولی در نهایت

It doesn’t even matter

اصلا مهم نیست

One thing, I don’t know why

موضوعی که اصلا متوجه نمیشم

It doesn’t even matter how hard you try

این است که تلاش کردن اصلا مهم نیست

Keep that in mind I designed this rhyme

همیشه به یاد داشته باش من این شعر رو

To explain in due time

برای توضیح دادن در طول زمان تهیه کردم

All I know

تنها چیزی که می دونم

Time is a valuable thing

زمان خیلی مهم است

Watch it fly by as the pendulum swings

طوری که عقربه ها در حال حرکت هستند، زمان نیز می گذرد

Watch it count down to the end of the day

با دیدن عقربه ها زمان نیز سپری میشه

The clock ticks life away

عقربه ها گذر زمان رو نشون میدن

It’s so unreal

هیچ چیز واقعی نیست

You didn’t look out below

دور و برت رو نگاه نکردی

Watch the time go right out the window

به زمان نگاه کن که چگونه در پنجره در حال گذر است

Trying to hold on, but you didn’t even know

می خواستم ادامه بدم ولی تو اصلا شناختی نداشتی

I wasted it all just to watch you go

همه رو کنار گذاشتم تا رفتن تو رو ببینم

I kept everything inside

همه چیز رو درون خودم نگه داشتم

And even though I tried

با این وجود سعی خودم رو کردم

It all fell apart

همه چیز نابود شد

What it meant to me will eventually

مفهومی که برام مهم بود در نهایت

Be a memory of a time when I tried so hard

در خاطره ها باش چون من خیلی سعی کردم

(Tried so hard)

خیلی تلاش کردم

(Tried so hard)

خیلی تلاش کردم