گذری کوتاه بر اخلاق در ترجمه شفاهی و کتبی

گذری کوتاه بر اخلاق در مترجمین شفاهی و کتبی

اخلاق در ترجمه

مترجمین به عنوان تنها راه ارتباطی میان افرادی که با زبان همدیگر آشنا نیستند، شناخته می شوند.

به علت اینکه مترجمین در محیط های مختلفی از جمله محیط های تنش زا و حساس اقدام به ترجمه می نمایند، برای گروهی خاص از این افراد و به ویژه مترجمین پزشکی منشور اخلاقی از سوی انجمن بین المللی مترجمین پزشکی به تصویب رسیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید مفاد آن را از این آدرس مشاهده نمایید. این اصول را می توان توسط مترجمین دیگر در حوزه ها نیز مورد استفاده قرار داد. در ادامه می توانید خلاصه ای از مطالب اصلی منشور اخلافی را مشاهده نمایید.

حفظ اسرار

به عنوان یک مترجم ممکن است با مطالب حساس و یا محرمانه فراوانی برخورد داشته باشید. ممکن است چنین اطلاعاتی پیش پا افتاده به نظر برسند، ولی نیاز است تا مشتریان اطمینان حاصل کنند که می توانند به شما اطمینان نمایند تا اطلاعات آنها در دسترس سایر افراد قرار نگیرد. و تنها با کسب اجازه از مشتریان و یا به منظور استفاده در امور حقوقی و یا سایر امور مرتبط با سلامتی در اختیار سایر افراد قرار گیرد.

انجام ترجمه با دقت بالا

مترجمین کتبی و یا شفاهی با هدف درک دقیق و درست گفته های مشتریان و انتقال آنها به سایرین استخدام می شوند. طوری که در این منشور بیان شده است، باید از بهترین شیوه و حالت ترجمه که روح و محتویات مطلب را به صورت دقیق منتقل نماید، استفاده نمود. این موضوع بیشتر در مورد مترجمین شفاهی که اقدام به ترجمه همزمان می نمایند، صدق می کند. بخش اعظمی از ارتباطات افراد مختلف در کنار کلمات، از شیوه هایی مانند چهره، صدا، حرکات بدن و دیگر روش ها صورت می گیرد. مترجمین باید شرایطی را ایجاد نمایند که مشتریان با همدیگر صحبت کنند، ارتباط چشمی برقرار کنند و همچنین کمک کند تا از شیوه های غیر کلامی برای انتقال مفاهیم نیز استفاده نمایند.

در درک اختلافات فرهنگی موجود هوشیار باشید

در بعضی از مواقع انتقال پیام به تنهایی کافی نیست. به عنوان متخصص در امور فرهنگی در هر دو زبان، نیاز است تا در زمینه تفاوت های فرهنگی میان این دو زبان که ممکن است باعث اختلال در ایجاد ارتباط شود، هوشیار باشید. به عنوان یک مترجم، در صورتی که موقعیتی روی دهد و این موقعیت باعث ایجاد اختلال در ارتباطات موثر شود، از وظایف شماست تا در حد توان خود سو تفاهم های به وجود آمده را بر طرف نمایید. به عنوان یک مترجم باید بتوانید هر گونه بد فهمی های موجود را پیش بینی نمایید. این مشکلات ممکن است از متون ترجمه شده به وجود آید و به همین ترتیب بر ارتباطات مورد نظر تاثیر گذار باشد.

حفظ بی طرفی

فقط در صورتی می توان پیام یک نفر را به صورت کامل منتقل نمود که آن را با احساسات و نظریات خود تحت تاثیر قرار نداده باشید. هدف از استخدام شما، دانش و تخصص موجود در زمینه فرهنگی و زبانی است. حتی در صورتی که از دانش و تخصص در زمینه موضوع مورد بحث برخوردار باشید، وظیفه شما حکم می کند تا از بیان نظریات خود در این زمینه خودداری نمایید. این موضوع برای مترجمین شفاهی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مشتریان ممکن است نتوانند تفاوت های موجود در میان نظریات شما و همچنین نظریات فرد دیگر را متوجه شوند. به این ترتیب تزریق نظریات شما می تواند تاثیرات مخرب و نادرستی داشته باشد.

در صورتی که وابستگی های شخصی شما ممکن است باعث تاثیر گذاری و جانب داری شما از یک طرف خاص شود، بهترین کار در چنین حالتی کناره گیری و واگذار کردن ترجمه به مترجم دیگری است.

حرفه ای بودن

تنها ترجمه هایی را بپذیرید که مناسب آموزش ها و تخصص های شما است. در صورتی که ترجمه ای خارج از حوزه تخصصی به شما پیشنهاد شد، صداقت را سر لوحه امور قرار دهید و از قبول کردن چنین کار هایی خودداری نمایید.

به روز و همواره به دنبال پیشرفت باشید

زبان ها پیوسته در حال تکامل هستند، و کلمات جدید پیوسته در حال پدیدار شدن در رشته های مختلف هستند. نیاز است تا نسبت به تغییرات موجود اطلاعات کسب نمایید تا بتوانید ترجمه ای موثر در اختیار مشتریان قرار دهید.

اطلاعات خود را از طریق تحصیل و ارتباط با سایر متخصصین و سازمان های فعال در رشته خود افزایش دهید. این موضوع باعث افزایش اطلاعات و تاثیر مثبت در کیفیت ترجمه کتبی و شفاهی خواهد شد.