ترجمه آهنگ Someone Like You از آلبوم 21 Adele 

ترجمه آهنگ معروف Someone Like You

Someone Like You

Someone Like You متن ترانه مشهوری است که توسط خواننده معروف بریتانیایی یعنی Adele  و دن ویلسون نوشته شده است. در این قسمت ترجمه Someone Like You  به همراه متن اصلی آن برای علاقه مندان به این آهنگ قرار گرفته است. این ترانه یکی از ترک های موجود در آلبوم 21 است. متن آن در نتیجه روابط عاطفی خواننده با معشوقه قبلی خود سروده شده است. بسیاری از منتقدین از این آهنگ به عنوان بهترین آهنگ آلبوم 21 یاد می کنند. در این قسمت می توانید متن آن به همراه ترجمه فارسی آن را مشاهده کنید

I heard that you’re settled down

شنیدم که یک جا ساکن شدی

 

That you found a girl and your married now

دختری رو پیدا کردی و با هم ازدواج کردین

 

I heard that your dreams came true

شنیدم که به آرزوهات رسیدی

 

Guess she gave you things I didn’t give to you

فکر می کنم که اون چیزی داشت که من نداشتم

 

Old friend, why are you so shy

دوست قدیمی من، چرا اینقدر خجالتی؟

 

It ain’t like you to hold back or hide from the lie

اصلا عقب نشستن و مخفی کاری بهت نمیخوره

 

I hate to turn up out of the blue uninvited

اصلا خوشم نمیاد یه دفعه ای و بی خبر یه جا برم

 

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it

اما تحملش برام سخته، نمی تونم با این حس مبارزه کنم

 

I hoped you’d see my face & that you’d be reminded

خدا کنه که صورتم رو دیده باشی و به ذهنت اومده باشه

 

That for me, it isn’t over

که این ماجرا برای من تموم نشده

 

Nevermind, I’ll find someone like you

اصلا ولش کن، آخرش یکی مثل تو رو پیدا می کنم

 

I wish nothing but the best for you too

هیچ چیزی رو به جز بهترین ها برات نمیخام

 

Don’t forget me, I beg, I remember you said

فقط یه چیز ازت میخام، به خاطر دارم که تو گفتی

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”

بعضی وقتا عشق میمونه، ولی بعضی وقتهای دیگه عشق نابودت می کنه

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah.

 

آره، بعضی وقتا عشق میمونه، ولی بعضی وقتهای دیگه عشق نابودت می کنه

 

You’d know how the time flies.

خودت که می دونی زمان چطور رد میشه

 

Only yesterday was the time of our lives.

همین دیروز بود که ما زندگیمون رو شروع کردیم.

 

We were born and raised in a summery haze.

به دنیا اومدیم و در تابستون ها غباری رشد کردیم.

 

Bound by the surprise of our glory days.

روزهای خوب زندگیمون پر از هیجانات بود

 

I hate to turn up out of the blue uninvited

اصلا خوشم نمیاد یه دفعه ای و بی خبر یه جا برم

 

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it

اما تحملش برام سخته، نمی تونم با این حس مبارزه کنم

 

I hoped you’d see my face & that you’d be reminded

خدا کنه که صورتم رو دیده باشی و به ذهنت اومده باشه

 

That for me, it isn’t over

که این ماجرا برای من تموم نشده

 

Nevermind, I’ll find someone like you

اصلا ولش کن، آخرش یکی مثل تو رو پیدا می کنم

 

I wish nothing but the best for you too

هیچ چیزی رو به جز بهترین ها برات نمیخام

 

Don’t forget me, I beg, I remember you said

فقط یه چیز ازت میخام، به خاطر دارم که تو گفتی

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”

بعضی وقتا عشق میمونه، ولی بعضی وقتهای دیگه عشق نابودت می کنه

 

Nothing compares, no worries or cares.

هیچ چیزی رو نمی تونی با این مقایسه کنی، دیگه هیچ نگرانی و یا چیزی که ازش مراقبت کنی وجود ندارده

 

Regret’s and mistakes they’re memories made.

پشیمونی ها و اشتباهات رو ذهن ها می سازند

 

؟Who would have known how bittersweet this would taste

تلخی و شیرینی این شرایط اصلا قابل هضم نبود.

 

 

Nevermind, I’ll find someone like you

اصلا ولش کن، آخرش یکی مثل تو رو پیدا می کنم

 

I wish nothing but the best for you too

هیچ چیزی رو به جز بهترین ها برات نمیخام

 

Don’t forget me, I beg, I remember you said

فقط یه چیز ازت میخام، به خاطر دارم که تو گفتی

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”

بعضی وقتا عشق میمونه، ولی بعضی وقتهای دیگه عشق نابودت می کنه

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah.

آره، بعضی وقتا عشق میمونه، ولی بعضی وقتهای دیگه بد جور نابودت می کنه