حافظه های ترجمه چطور کار می کنند؟

نحوه عملکرد حافظه های ترجمه به چه صورت است؟

حاظه های ترجمه

اخیرا سوالات فراوانی در مورد نحوه عملکرد حافظه های ترجمه، CAT Tools و ماشین های ترجمه شنیده می شود. افراد فراوانی پس از مواجهه با این نرم افزار ها و ماشین ها دچار سر درگمی می شوند و به درستی از نحوه عملکرد آنها مطلع نیستند. در ادامه می توانید با تفاوت های موجود در میان آنها آَشنا شوید:

در حال حاضر حافظه های ترجمه در مراکز ارائه کننده خدمات ترجمه به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. به همین علت می توانند ابهاماتی را برای کاربران و یا افرادی که آَشنایی زیادی با آنها ندارند، به وجود آورند. در حقیقت تفاوت های بسیار زیادی میان ماشین های ترجمه و حافظه های ترجمه وجود دارند. عملکرد حافظه های ترجمه مشابه با ماشین ترجمه گوگل نیست. در حقیقت در ماشین ترجمه گوگل، تمام متن را درون جعبه مورد نظر قرار می دهید و سپس اقدام به ترجمه متون مورد نظر به زبان دیگر می نماید.

در حافظه های ترجمه پس از کامل شدن روند ترجمه توسط انسان، سپس این ترجمه ها در حافظه نرم افزار قرار می گیرند. در صورتی که جملاتی از آن پروژه انجام شده در سایر متون تکرار شد، می توان از ترجمه های موجود در آن حافظه استفاده نمود. با استفاده از حافظه های ترجمه می توان در حدود 40، 50 و یا 60 درصد از پروژه های پیش رو را قبل از شروع کار انجام داد. حافظه های ترجمه در وقت و هزینه ها صرفه جویی می کنند. به این ترتیب دیگر نیازی به پرداخت مجدد برای ترجمه متون جدید نیست.

بعضی از مواقع مشتریان از حافظه های ترجمه شخصی برای خود استفاده می کنند. در صورتی که قصد سپردن پروژه های ترجمه خود را به شرکت های دیگر دارید، در ابتدا به آنها یادآوری کنید که از حافظه های ترجمه شخصی خود استفاده می کنید و آنها را در اختیار این شرکت ها قرار دهید.

حافظه های ترجمه نوعی از ابزار های ساده برای کمک به انجام ساده تر، سریع تر و ارزان تر روند ترجمه هستند. این ابزار ها به مترجمین در به خاطر آوردن متون ترجمه شده گذشته کمک می کنند.