ترجمه آهنگ changes از آثار XXXTentacion

در این روز ها ترانه Changes  طرفداران بسیاری به خود جذب کرده است. این آهنگ توسط XXXTentacion تولید شده است. در این متن می توانید نوشته اصلی به همراه مثن آن را مشاهده کنید.

changes

Mmm, baby, I don’t understand this

عشقم اصلا اینو نمی فهمم

 

You’re changing, I can’t stand it

همش داری تغییر می کنی، من از این خوشم نمیاد

 

My heart can’t take this damage

قلبم توان تحمل این وضعیت رو نداره

 

And the way I feel, can’t stand it

این حس برام قابل تحمل نیست.

 

Mmm, baby, I don’t understand this

عشقم اصلا اینو نمی فهمم

 

 

You’re changing, I can’t stand it

همش داری تغییر می کنی، من از این خوشم نمیاد

 

 

My heart can’t take this damage

قلبم توان تحمل این وضعیت رو نداره

 

 

And the way I feel, can’t stand it

این حس برام قابل تحمل نیست.

 

Mmm, baby, I don’t understand it

عشقم اصلا اینو نمی فهمم

 

Girl, you’re makin’ it hard for me

عزیزم چرا همه چیز رو برام سخت می کنی.

 

Girl, you’re makin’ it hard for me

عزیزم چرا همه چیز رو سخت می کنی.

 

 

Girl, you’re makin’ it hard for me, uh, mmm

عزیزم چرا همه چیز رو  برام  سخت می کنی.

 

 

Girl, you’re makin’ it hard for me

عزیزم چرا همه چیز رو برام سخت می کنی.

 

 

Girl, you’re makin’ it hard for me

عزیزم چرا همه چیز رو برام سخت می کنی.

 

 

Girl, you’re makin’ it hard for me

عزیزم چرا همه چیز رو برام سخت می کنی.

 

 

Mmm, baby, I don’t understand this

عشقم اصلا اینو نمی فهمم

 

 

You’re changing, I can’t stand it

همش داری تغییر می کنی، من از این خوشم نمیاد

 

My heart can’t take this damage

قلبم توان تحمل این وضعیت رو نداره

 

And the way I feel, can’t stand it

این حس برام قابل تحمل نیست.

 

Mmm, baby, I don’t understand this

عشقم اصلا اینو نمی فهمم

 

You’re changing, I can’t stand it

همش داری تغییر می کنی، من از این خوشم نمیاد

 

My heart can’t take this damage

قلبم توان تحمل این وضعیت رو نداره

 

And the way I feel, can’t stand it

این حس برام قابل تحمل نیست.

 

Mmm, baby, I don’t understand this

عشقم اصلا اینو نمی فهمم

 

You’re changing, I can’t stand it

همش داری تغییر می کنی، من از این خوشم نمیاد

 

My heart can’t take this damage

قلبم توان تحمل این وضعیت رو نداره

 

And the way I feel, can’t stand it

این حس برام قابل تحمل نیست.

 

Mmm, baby, I don’t understand it

عشقم اصلا اینو نمی فهمم