5 نکته در مورد مترجمین شفاهی سازمان ملل متحد

5 نکته در مورد مترجمین شفاهی سازمان ملل متحد

مترجمین سازمان ملل

مترجمین سازمان ملل متحد از بهترین ها در جهان هستند. سال ها تمرین و تجربه برای تقویت مهارت گوش دادن و در عین حال ترجمه کردن همزمان نیاز است. مترجمین فعال در این نهاد به جزئیات بسیار حساس هستند. دیوید زویگ در کتابش با نام Invisibles به صورت دقیق تری به این افراد فعال موجود در پشت صحنه توجه کرده است. در این کتاب او نکات و حقایقی را در مورد افراد شاغل در این حرفه بیان نموده و به اشتراک گذاشته است. در ادامه می توانید با 5 نکته مهم در این زمینه آشنا شوید.

  1. مترجمین انواع مختلفی دارند. مترجمین کتبی عمدتا با متون و نوشته ها سر و کار دارند، در آن سو، مترجمین شفاهی عموما اقدام به ترجمه سخنان افراد دیگر به صورت همزمان می نمایند. مترجمین کتبی می توانند از زمان خود حداکثر استفاده را داشته باشند و در صورت بروز مشکل به دیکشنری های مربوطه و یا سایر منابع معتبر مراجعه نمایند. در آن سو مترجمین شفاهی مجبور هستند تا برای انتقال مفاهیم، سخنان افراد را به هر صورتی که شده است ترجمه و یا مفاهیم آن را منتقل نماید. در عین حال مترجمین شفاهی مجبور هستند تا به صورت همزمان به سایر گفته های سخنران نیز گوش فرا دهند.
  2. ترجمه همزمان در سازمان ملل از دادگاه های نورنبرگ محبوبیت بیشتر به دست آورد. پس از این دادگاه های مرتبط با افراد نازی که از سوی متفقین برگزار می شد، مترجمین تحت فشار بیشتری برای ترجمه سریع تر و واضح تر قرار گرفتند.
  3. مترجمین سازمان ملل به صورت گروهی فعالیت می کنند. دو و یا سه مترجم با هم همکاری می نمایند و در هر نیم ساعت جای خود را با مترجم دیگر عوض می کنند. این کار باعث کاهش استرس و همچنین افزایش سرعت و دقت در ترجمه خواهد شد.
  4. مترجمین سازمان ملل متحد باید بتوانند به خوبی خود را با محیط های جدید سازگار نمایند. ممکن است سخنرانان و موقعیت ها در دقایق آخر تغییر کنند. به همین دلیل ممکن است از وقت کافی برای آمادگی در ترجمه فعالیت های جدید برخوردار نباشند. حتی گاهی اوقات ممکن است صدای سخنرانان از وضعیت ثابت و یکنواخت آنها خارج شود و تاثیرات احساسی بیشتری بر روی صدا به وجود آورند. به این ترتیب مترجمین به تمرکز و تفکر بیشتری برای انتقال مفاهیم نیاز پیدا خواهند کرد.
  5. مترجم های شفاهی در نتیجه سرعت موجود، همان فشار هایی را متحمل می شوند که ورزشکاران رشته های قهرمانی در آن قرار دارند. یکی از مترجمین سازمان ملل متحد وجود هیجان و استرس فراوان را عاملی برای جذب و علاقه او برای ادامه و فعالیت در زمینه ترجمه شفاهی در این نهاد می داند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ازمقاله بزینس انسایدر استفاده نمایید.